Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We want to inform you that an update is coming on 20 November 2023 at 06:00 PM - 08:00 PM (server time). We have been working diligently preparing this update to bring new content to the game and make your stay in the server more pleasant.

 

 1. Some visual improvements have been made.

 2. Some visual objects have been replaced and improved in the maps: Lorencia, Devias, Arena.

 3. We have redesigned the PVP ring in Lorencia.

 4. We are introducing a New Devias PVP ring, especially designed for MU Destiny Zone

 5. 2 New Commands for fast reaching Lorencia Ring (/pvp1) Devias Ring (/pvp2)

 6. We are introducing a New Arena PVP ring, especially made for PVP events.

 7. Custom Jewels skins have been changed.

 8. Budge dragon skin changed.

 9. Spider skin changed.

 10. The damage and defense of each class has been balanced in order to provide fair gameplay for each class.

 11. Buffs have been balanced. Also when you switch your character the buffs will be released.

 12. Еvery boss in the game was edited for a better gaming experience.

 13. Ancient Items have been removed from Medusa Boss Drop.

 14. Chaos Card  Mini and Chaos Card Gold have been activated in the game. Both cards will give a random item +1 to +9.

 • Chaos Card Mini will drop from White Wizard and Skeleton King.

 • Chaos Card Gold will drop from Golden Great Dragon (Box of Kundun +5 will keep dropping from other Golden Mobs and Blood Castle event).

 1. Medusa Boss drop changed / Selupan drop changed / ExBoss drop changed.

 • Medusa : 380 level items / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • Selupan : Socket items  / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • exBoss : Sphere (Tri) has been removed from drop.

 1. Changed boss spawn times.

 • Medusa - 4 hours.

 • Selupan - 5 hours.

 • Kundun - 6 hours.

 • Erohim - 8 hours.

 • ExBoss - 10 hours.

 

We will continue improving and updating the game to provide fun and challenging gameplay. Soon we will announce details of further updates, so stay tuned and don't forget to check our website and our Discord community.

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!
Бихме желали да Ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 20 ноември 2023 в периода 18:00-20:00 часа. Моля, имайте предвид, че по време на ъпдейта ще бъде ограничен достъпа до сървъра. Работим усърдно по тази актуализация, която ще добави ново съдържание в играта и ще направи престоя Ви в сървъра по-приятен.

 

 1. Бяха нанаправени някои визуални подобрения.

 2. Някои визуални обекти бяха променени и подобрени в картите: Lorencia, Devias, Arena.

 3. Редизайнахме PVP ring-а в Lorencia.

 4. Представяме ви нов Devias PVP ring, специално създаден за MU Destiny Zone

 5. Добавени са 2 нови команди за бърз достъп до Lorencia Ring (/pvp1) и Devias Ring (/pvp2)

 6. Представяме ви нов Arena PVP ring, специално създаден PVP events.

 7. Custom Jewels са променени визуално.

 8. Budge dragon е променен визуално.

 9. Spider е променен визуално.

 10. Damage and defense бяха балансирани за да предоставят забавна и честна игра.

 11. Buffs бяха балансирани. Също така, когато switch-нете героя си buff-вете ще изчезват.

 12. Всеки Boss в играта беше редактиран и подобрен за по-предизвикателна и забавна игра.

 13. Ancient предмети бяха премахнати от дропа на Medusa Boss.

 14. Chaos Card  Mini и Chaos Card Gold са активирани в играта. Двете карти ще ви дават случаен предмет с ниво от +1 до +9.

 • Chaos Card Mini пада от White Wizard и Skeleton King.

 • Chaos Card Gold пада от Golden Great Dragon (Box of Kundun +5 ще продължи да пада от Golden Mobs и Blood Castle event).

 1. Medusa Boss drop променен / Selupan drop променен / ExBoss drop променен.

 • Medusa : 380 level items / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • Selupan : Socket items  / Jewel of Level, Jewel of Excellent.

 • ЕxBoss : Sphere (Tri) has been removed from drop.

 1. Changed boss spawn times.

 • Medusa - 4 часа.

 • Selupan - 5 часа.

 • Kundun - 6 часа.

 • Erohim - 8 часа.

 • ExBoss - 10 часа.

Ще продължим да подобряваме и актуализираме сървъра, за да осигурим забавен и предизвикателен геймплей. Скоро ще обявим подробности за следващите актуализации, така че не забравяйте да проверявате нашия уебсайт и групата ни в Discord.

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone