Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We would like to inform you that an update is coming on 31 August 2023. Bellow you can find the changelog:

  1. Selupan's Damage and HP has been increased.
  2. ExBoss now spawns at random coordinates in Vulcanus map.
  3. Kundun's Damage and Defense has been increased. Now it spawns at random coordinates in Kalima 7 map.
  4. Medusa's Damage and Defense has been increased.

Have great and pleasant play,
Mu Destiny Zone Team


Здравейте, скъпи играчи!

Бихме желали да ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 31 август 2023. По-долу може да откриете промените:

  1. Selupan e с увеличени стойности за Damage и HP.
  2. ExBoss се ражда на случайни координати в картата Vulcanus.
  3. Kundun e с увеличени стойности за Damage и Defense. Също така се ражда на случайни координати в картата Kalima 7.
  4. Medusa e с увеличени стойности за Damage и Defense.

Пожелаваме Ви приятна игра,
Екипът на Mu Destiny Zone