Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We would like to inform you that an update is coming on 31 August 2023. Bellow you can find the changelog:

  1. Devil Square invitation level 1-6 invitation has been added to NPC Lumen the Barmaid (Lorencia Bar).
  2. Invisibility cloak level 1-6 has been added to NPC Lumen the Barmaid (Lorencia Bar).

Have great and pleasant play,
Mu Destiny Zone Team


Здравейте, скъпи играчи!

Бихме желали да ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 31 август 2023. По-долу може да откриете промените:

  1. Поканата за Devil Square ниво 1-6 е добавена в NPC Lumen the Barmaid (Lorencia Bar).
  2. Invisibility cloak ниво 1-6 е добавена в NPC Lumen the Barmaid (Lorencia Bar).

Пожелаваме Ви приятна игра,
Екипът на Mu Destiny Zone