Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We want to inform you that an update is coming on 12 January 2024 at 3:00 PM (server time). We have been working diligently preparing this update to bring new content to the game and make your stay in the server more pleasant.

  1. Custom items 380 level have been fixed. Now they can be traded and dropped.
  2. Master experience has been fixed. Now you can get Master experience only from the mobs from the new maps: Acheron, Alkmaar, Ubaid, Debenter, Uruk, Nars, Nixies Lake, Cubera Mines.
  3. The change above changes the drop of Golden Sentence and Greater Spirit Stone - they will drop only from those monsters.

We will continue improving and updating the game to provide fun and challenging gameplay. Soon we will announce details of further updates, so stay tuned and don't forget to check our website and our Discord community.

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!
Бихме желали да Ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 12 януари 2023 в 15:00 часа. Работим усърдно по тази актуализация, която ще добави ново съдържание в играта и ще направи престоя Ви в сървъра по-приятен.

  1. Custom items 380 level са оправени. Вече могат да бъдат трейдвани и пускани на земята.
  2. Master experience е оправен. Вече може да получавате Master experience само от монстърите в новите карти: Acheron, Alkmaar, Ubaid, Debenter, Uruk, Nars, Nixies Lake, Cubera Mines.
  3. Промяната в предходната точка променя и дропа на Golden Sentence и Greater Spirit Stone - те ще дропват само от тези монстъри.

Ще продължим да подобряваме и актуализираме сървъра, за да осигурим забавен и предизвикателен геймплей. Скоро ще обявим подробности за следващите актуализации, така че не забравяйте да проверявате нашия уебсайт и групата ни в Discord.

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone