Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

IMPORTANT!

Please before the joining the game download the patch from our download section and place it in you client folder.

Hello, dear players!

We want to inform you that an update is coming on 07 January 2024 at 7:00 PM (server time). Please keep in mind that the server will be offline during the update. We have been working diligently preparing this update to bring new content to the game and make your stay in the server more pleasant.

1. As the holiday season passed Santa left Devias and Devias map has been returned back to normal. New year invasion and Cursed Santa invasion has been stopped.
2. The resets have beed increased by +3. Now the max resets are 92.
3. We have replaced Lorenia map with modern and higher quality look.
4. Some of the NPCs have been replaced.
5. We added the following new maps and areas: Acheron, Alkmaar, Ubaid, Debenter, Uruk, Nars, Nixies Lake, Cubera Mines. You can find all of them in the M menu (right below Vulcanus).
6. According to the new maps we added new mobs. Now the new mobs will be levels 200-400 and only they will give you Master Experience.
7. We have new added new boss Nix at Nixies Lake. You can find it after visiting the portal at 112, 105.
8. Erohim Boss will be invading the new map Debenter.
9. We have added dots on the map (Tab) of the new worlds, which show the monsters spots.
10. We have added several new custom sets for each class to make your game more pleasant and challenging. You can gain Custom items from Destiny Blue Box and Destiny Red Box, which drop from the bosses Erohim and Nix. Those who are curious can check them out in our updated guide.
11. The problem where RF and DL Level 4 Capes are not possitioned correctly is fixed.

We will continue improving and updating the game to provide fun and challenging gameplay. Soon we will announce details of further updates, so stay tuned and don't forget to check our website and our Discord community.

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


ВАЖНО!

Моля, преди да се присъедините към играта, изтеглете patch-a от нашия раздел за Download и я поставете в папката на клиента си.

Здравейте, скъпи играчи!
Бихме желали да Ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 07 януари 2024 в 19:00 часа. Моля, имайте предвид, че по време на актуализацията сървърът ще бъде недостъпен за игра. Работим усърдно по тази актуализация, която ще добави ново съдържание в играта и ще направи престоя Ви в сървъра по-приятен.

1. С отминаването на празничния сезон Дядо Коледа напусна Devias и картата Devias се върна към нормалното си състояние. New Year Invasion и Cursed Santa Invasion бяха спрени.
2. Ресетите бяха увеличени с +3. Сега максималният брой ресети е 92.
3. Заменихме картата на Lorencia с модерна и по-качествена визия.
4. Някои от NPC-тата бяха заменени.
5. Добавихме следните нови карти и области: Acheron, Alkmaar, Ubaid, Debenter, Uruk, Nars, Nixies Lake, Cubera Mines. Можете да намерите всички тях в менюто М (точно под Vilcanus).
6. В съответствие с новите карти добавихме нови мобове. Сега новите мобове ще са на нива 200-400 и само те ще ви дават мастър експириънс.
7. Добавихме нов бос Nix в Nixies Lake. Можете да го намерите, след като посетите портала на 112, 105.
8. Босът Erohim ще се появявам в новата карта Debenter.
9. Добавихме точки на картата (Tab) на новите светове, които показват местата на чудовищата.
10. Добавихме няколко нови сета за всеки клас, за да направим играта ви по-приятна и предизвикателна. Можете да се сдобиете с custom предмети от Destiny Blue Box и Destiny Red Box, които падат от босовете Erohim и Nix. Тези, които са любопитни, могат да ги разгледат в нашия актуализиран гайд.
11. Отстранен е проблемът, при който наметалата на RF и DL от 4-то ниво не са притежавани правилно.

Ще продължим да подобряваме и актуализираме сървъра, за да осигурим забавен и предизвикателен геймплей. Скоро ще обявим подробности за следващите актуализации, така че не забравяйте да проверявате нашия уебсайт и групата ни в Discord.

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone