Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We want to inform you that an update is coming on 06 December 2023 startting at 07:00 PM (server time). We have been working diligently preparing this update to bring new content to the game and make your stay in the server more pleasant.

 1. Christmas season is coming and Devias has been redesigned to bring the Christmas spirit.
 2. Arena2 has been added to M map, so you can have easier access to lower parts of Arena.
 3. The Cursed Santa event has been activated. It will drop some interesting Christmas items and give you access to Santa’s village. There you can find useful buffs.
 4. Some of the Custom wings were replaced with better looking models with dynamic effects.
 5. We are introducing 4 level wings to the server.
 6. Chaos mix combination for wings has been totally reviewed and improved. From now on we will have different mixes for:
  • Wings 3 level

  • Custom wings

  • Wings 4 level

 7. You can check the ingredients in our guide section here.
 8. Regarding the previous point we are adding some new items to the server: Destiny Feather, Destiny Crystal (especially designed for Mu Destiny Zone and used for the Custom Wings mix) Garuda Feather, Garuda Flame, Golden sentence and Greater Spirit Stone (used in Wings 4 level mix)
  • Destiny Feather (dropped by ExBoss)

  • Destiny Crystal (dropped by Demon Boss)

  • Garuda Feather (dropped by ExBoss)

  • Garuda Flame (dropped by Demon Boss)

  • Golden sentence (dropped by all the monsters, which give master experience)

  • Greater Spirit Stone (dropped by all the monsters, which give master experience)

 9. We are adding a new boss - Demon Boss located in: Karutan, spawns every 8 hours.
 10. Some chages were made in drop from the bosses.

 

We will continue improving and updating the game to provide fun and challenging gameplay. Soon we will announce details of further updates, so stay tuned and don't forget to check our website and our Discord community.

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!

Бихме желали да Ви информираме, че предстои актуализация на сървъра на 06 декември 2023 от 19:00 часа. Моля, имайте предвид, че по време на ъпдейта ще бъде ограничен достъпа до сървъра. Работим усърдно по тази актуализация, която ще добави ново съдържание в играта и ще направи престоя Ви в сървъра по-приятен.

 1. Наближават коледните празници и картата Devias е преработена, за да внесе коледен дух.
 2. Arena2 беше добавена към M картите, за по-лесен достъп до по-долните части на Arena.
 3. Активиран е ивента "Cursed Santa". В него ще паднат някои интересни коледни предмети, с част от които ще получите достъп до Santa’s Village. Там може да откриете полезни буфове.
 4. Някои от крилата са заменени с по-добре изглеждащи модели и динамични ефекти.
 5. Въвеждаме в сървъра крила от 4 ниво.
 6. Комбинацията за Chaos миксa за крилата беше изцяло преразгледана и подобрена. Отсега нататък ще имаме различни миксове за:
  • Крила level 3

  • Custom wings

  • Крила level 4

 7. Можете да проверите съставките в нашия раздел с ръководства тук.
 8. Във връзка с предишната точка добавяме някои нови елементи в сървъра: Destiny Feather, Destiny Crystal (специално създадени за Mu Destiny Zone и използвани за микса "Custom Wings") Garuda Feather, Garuda Flame, Golden sentence и Greater Spirit Stone (използвани в микса "Wings 4 level mix")
  • Destiny Feather (пада от ExBoss)

  • Destiny Crystal (пада от Demon Boss)

  • Garuda Feather (пада от by ExBoss)

  • Garuda Flame (пада от Demon Boss)

  • Golden Sentence (пада от всички мобове, които дават master experience)

  • Greater Spirit Stone (пада от всички мобове, които дават master experience)

 9. Добавяме нов бос - Demon Boss, който се намира в: Karutan, на всеки 8 часа.
 10. Бяха направени някои промени по дропа на босовете.

 

Ще продължим да подобряваме и актуализираме сървъра, за да осигурим забавен и предизвикателен геймплей. Скоро ще обявим подробности за следващите актуализации, така че не забравяйте да проверявате нашия уебсайт и групата ни в Discord.

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone