Your Time
Server Time

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

​​​​​Start date: Official start date: 24.03.2023 20:00 (UTC +2)!

2022
Read More

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Show the strength in you!

2022

MuDestinyZone - Normal[120-50x Dynamic]

Enjoy the magic of MuDestinyZONE .

02/26/2022

Hello, dear players!

We invite you to join our event "Guess the update". The rules are simple:

1. Reply in the chat with a guess and write down your character name.
2. Each player can join only with one character.
3. At the end of the round we will draw the winner from all the correct guesses.
Reward: 250 WCoin


Round 2

You can join in this round until 5 PM on 20 November 2023.

In the comming update we are going to apply the new ballance and part of it is PVM (Player VS Monster) stettings. What will be the new (ballanced) value of "Global PVM damage" (choose one of the possible answers):

  • A: 350
  • B: 100

There was draw, between 4 players who guessed the correct answer. The correct answer is 100.

Here you can find the proof of the draw.

The winner of this round is:

Deneris

🎉Congratulations!🎉

Have great and pleasant play,

Mu Destiny Zone
Team


Здравейте, скъпи играчи!

Каним Ви да се присъедините към нашата игра "Познай актуализацията". Правилата са прости:

1. Напишете в чата вашето предположение и името на героя си.
2. Всеки играч може да се включи само с един герой.
3. В края на кръга ще изтеглим на лотариен принцип името на победителя от всички правилни предположения.

Награда: 250 WCoin


Рунд 2

Можете да се включите в този кръг до 17:00 часа на 20 ноември 2023 г.
 

В предстоящата актуализация ще приложим новия баланс и част от него са PVM (играч срещу моб) настройките. Каква ще бъде новата (балансирана) настройка на "Global PVM damage"? (изберете един от двата отговора)

  • A: 350
  • Б: 100

Беше проведено тегнеле с четиримата играчи, които правилно предположиха отговора. Правилната стойност е 100.

Тук може да откриете доказателството за лотарията.

Победителят в този рунд е:

Deneris

🎉Поздравления!🎉

Пожелаваме Ви приятна игра,

Екипът на
Mu Destiny Zone